ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสู่ความสำเร็จ"

  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เเละบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าวในเเปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์" 

  • สาขาวิชาการเเพทย์เเผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

  •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต ขันคำ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่อง ลูกชายเเดน

  • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ ที่ได้รับรางวัล การเสนอผลงานการวิจัยดีมาก เเบบบรรยาย จาก HERP CONGREES.

  • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ ๔๐

 

  • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตคนเก่ง คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา ๓ ปี จบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง

 


     ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน

 

 

 

 

 

          

 

 

 

วิดิทัศน์

สายตรงคณบดี

001

Scholarship2alumni

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.