ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนเรียนดี

 • ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภททุนกิจกรรม

 • ขอเเสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุไร ทองหัวไผ่ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • ขอเเสดงความยินดีกับ นายชัยวัตน์ บุญเพ็ง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลดีเด่น "การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย ในงานประชุมวิชาการพฤกศาตร์เเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"

 

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เเละผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมทำบุณถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งเสรี เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558

 

 • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลัย อารีรักษ์ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร วีระพลากร ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ชลธิชา สีกา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัล "การเสนอผลงานในเเบบโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม RGJ - Ph.D. Congress XVI" 

 •  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสู่ความสำเร็จ"

 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เเละบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าวในเเปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์" 

 •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต ขันคำ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่อง ลูกชายเเดน

 • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ ที่ได้รับรางวัล การเสนอผลงานการวิจัยดีมาก เเบบบรรยาย จาก HERP CONGREES.

 

 • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตคนเก่ง คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา ๓ ปี จบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง

 


     ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน

 

 

 

 

 

          

 

 

 

วิดิทัศน์

สายตรงคณบดี

001

Scholarship2alumni

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.