ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา เเละผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมทำบุณถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งเสรี เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558

 

  • ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาลัย อารีรักษ์ ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

  •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร วีระพลากร ได้รับการเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

  •  ขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.ชลธิชา สีกา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัล "การเสนอผลงานในเเบบโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุม RGJ - Ph.D. Congress XVI" 

  •  ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรสู่ความสำเร็จ"

  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เเละบุคลากรภายนอกเข้าร่วมโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าวในเเปลงนาข้าวไรซ์เบอรี่ในระบบเกษตรอินทรีย์" 

  •  ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เชาวลิต ขันคำ ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ รางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558 เรื่อง ลูกชายเเดน

  • ขอเเสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุภาณี หิรัญกนกพันธ์ ที่ได้รับรางวัล การเสนอผลงานการวิจัยดีมาก เเบบบรรยาย จาก HERP CONGREES.

 

  • ขอเเสดงความยินดีกับบัณฑิตคนเก่ง คณะวิทยาศาสตร์ ใช้เวลาในการศึกษา ๓ ปี จบด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง

 


     ขอเเสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 ท่าน

 

 

 

 

 

          

 

 

 

วิดิทัศน์

สายตรงคณบดี

001

Scholarship2alumni

 
Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.